English

Služby

Nákupom akéhokoľvek produktu, vrátane motorových vozidiel, chce mať kupujúci úplnú istotu, že je poistený proti možným poruchám a nezostane s problémom sám. Dokonale tomu rozumieme a vážime si dôveru našich zákazníkov, preto sa všetku zodpovednosťou pristupujeme k otázkam záručného servisu. Záruka na všetky motorové vozidlá je teda 1 rok od dátumu predaja (odoslania).

Príručky sú tu.

Diely pre všetky modely sú tu.

Čo zahŕňa záručný servis?

Správna prevádzka každého vozidla sa musí vykonávať striktne v súlade s prevádzkovými pokynmi pre každý model a pravidlami stanovenými výrobcom. Ak sú počas prevádzky zistené závady v továrenskej zostave, úplne ich odstránime.

V prípade, že k poruche došlo v dôsledku prevádzky, na ktorý sa nevzťahujú záručné podmienky, môžete kedykoľvek kontaktovať niektorého z našich predajcov ohľadom opravy motorových vozidiel a náhradných dielov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte: warranty@snowdog.com.