Servis

Nákupem jakéhokoli produktu, včetně motorových vozidel, chce mít kupující úplnou jistotu, že je pojištěn proti možným poruchám a nezůstane s problémem sám. Dokonale tomu rozumíme a vážíme si důvěry našich zákazníků, proto se veškerou odpovědností přistupujeme k otázkám záručního servisu. Záruka na všechna motorová vozidla je tedy 1 rok od data prodeje (odeslání).

Příručky jsou zde.

Díly pro všechny modely jsou zde.

Co zahrnuje záruční servis?

Správný provoz každého vozidla musí být prováděn striktně v souladu s provozními pokyny pro každý model a pravidly stanovenými výrobcem. Pokud jsou během provozu zjištěny závady v tovární sestavě, zcela je odstraníme.

V případě, že k poruše došlo v důsledku provozu, na který se nevztahují záruční podmínky, můžete kdykoli kontaktovat některého z našich prodejců ohledně opravy motorových vozidel a náhradních dílů.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte: warranty@snowdog.com.